VIVISOL

Kapnograf

Solunumun 2 önemli fazını (CO2 & Oksijen) ölçen sistemlerdir. İki farklı yöntemi bulunmaktadır. Biri nasal kanül aracılığı ile solunan havadan (End-Tidal) diğer yöntem deri üstünden non-invaziv olarak bellirli sıcaklı ile (Transkütan) ölçülebilir.