VIVISOL

Bilevel S

Bi-Level S değişken pozitif havayolu basıncı’nın tanımlayıcısıdır. Bu ürünler CPAP cihazları gibi sabit basınç üretmektedir. Fakat aralarındaki tek fark Bi-Level cihazları iki farklı basınç üretir; IPAP (Inspirasyon Basıncı) ve EPAP (Ekspirasyon Basıncı). Bu sayede yüksek IPAP basıncını tolere edemeyen hastalarda nefes verme esnasında basıncı tolere edebileceği farklı bir basınç (EPAP) belirlenerek tedavinin devamlılığı sağlanmış olur.

Bu cihazlar genellikle KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) ve yüksek CPAP basıncını tolere edemeyen hastalarda kullanılır.

Bizim RESMED Cözümlerimize ve Ürünlerimize göz atabilirsiniz.